آهـنـــــــــ گ مــــــ ن

نـدای مــ ن ، نـدای همیـشگی تـوســـت

 

شبی گذشت

اما

مـَـهتــــــ ـابـــــ ماند ..

فـردا ، طـُلــــ ـوع خواهی کرد ؟

 

تاريخ دوشنبه 27 بهمن1393سـاعت 17:55 نويسنده زَ کــ یــ ه| |

 

آهنگ ِ زیبایم سلام ..

شرمسارم سیاه پوشت کردم . شب هایم هجوم آورده بودند

مهتابم ماندگار شده بود و آفتابم ، گم ..

حال آمده ام ..

تا باری دیگر در آغوش گیرمت

چنان عاشقی که سالها به دور از لیلی ، هر روز چندین مرتبه جان میباخت !

آمدم تا باری دیگر تو بنشینی و من برایت بخوانم

خیره شوی به انگشتانم و سرمستانه هنر بیافرینم

تو پر کـِـشی به آسمان و

سوار بر بالهای آهنگینت آرام گیری در من

و من آرام گیرم در تو ..

آمدم که ...

بمانم !

سلام مهربانم

که برایم

تنها تو خواهی ماند و الهه ام ..

تاريخ دوشنبه 20 بهمن1393سـاعت 3:28 نويسنده زَ کــ یــ ه| |

 

 

هــِـی رفیق ..

کجای داستان قلمت لغزید؟

کجای خاطراتت رها ساختی مرکب را ؟

کجای این روزمره نویسی های کسالت بار ،

آواز کلاغها حواست را بلعید ؟

کجای دلت ، آتش ترحم به حالم سوزاند ؟

که مدالی از درد را به گردنم آویخت ..

قدری بنشین و نفسی تازه کن !

این بار من بخوانم ،

تو قلم بزن ..

 

+ آهنگ دل ،این روزها پی ِ آرامش به یغما رفته اش ، چه راهها که گز نکرده !

شاید کوچی غریب ، چاره شود در این تاریکی ..

اینجا را خشت به خشت چیدم و آهنگها نواختم اما نشد ..

کاشانه ام را شاید مدتی..شاید همیشگی رها میکنم

و دل میدهم به های و هوی گرگ های زمانه ی بیرحــــــــم

دلتنگتان میشوم و سرخواهم زد به دوستانم اما یارای ماندنم نیست ..

نت هایم گم شده اند

بدرود ..

تاريخ چهارشنبه 29 مرداد1393سـاعت 22:37 نويسنده زَ کــ یــ ه| |

 

رسم زیستن ندانستم !

و چون کودکی ، مست

در پی  ِ بادبادکهای پوشالی

دویدم و قهقهه هایی سر دادم

که چشم اهالی را

به گرداب وسوسه کشاند !

سادگی زیباست اما ..

وسوسه ی عشق ، زیباتر

زیبا ... هه !

بادبادکی نو برایم بساز ..

من ..اکنون ..

بازگشته ام از قفس  ِسرد سینه ها

هیچ تپنده ای جز تو

تضمین بازدمهایم نشد !!!

تاريخ چهارشنبه 25 تیر1393سـاعت 8:15 نويسنده زَ کــ یــ ه| |

 

دوباره حســ ـرت ِ دریا

میون همهمــــ ه ی ما

دوباره خنـــده ی بارون

رو سقف ِ خیــ ـس ِ چشامون

دوباره چـَـشم ، دو بـــارش
 
شبیه نامــ ه ی خواهش...

دوباره سوزش ِ قلبـــم

تو عمق ِ کــ ـور نوازش

 دوباره قامت و مَــ ـقدم
 
دوباره شانه بــ ه شانه
 
دوباره مـن ... دوباره تـــــ ـــــــو
 
دوباره های دوبـــاره

 
+بخشی از ترانه ی " دوباره ها ... "
 
 
تاريخ پنجشنبه 22 خرداد1393سـاعت 19:39 نويسنده زَ کــ یــ ه| |

Sky Theme