نـدای مــ ن ، نـدای همیـشگی تـوســـت

 

رسم زیستن ندانستم !

و چون کودکی ، مست

در پی  ِ بادبادکهای پوشالی

دویدم و قهقهه هایی سر دادم

که چشم اهالی را

به گرداب وسوسه کشاند !

سادگی زیباست اما ..

وسوسه ی عشق ، زیباتر

زیبا ... هه !

بادبادکی نو برایم بساز ..

من ..اکنون ..

بازگشته ام از قفس  ِسرد سینه ها

هیچ تپنده ای جز تو

تضمین بازدمهایم نشد !!!

+ تاريخ چهارشنبه 25 تیر1393ساعت 8:15 نويسنده زَ کــ یــ ه |

 

دوباره حســ ـرت ِ دریا

میون همهمــــ ه ی ما

دوباره خنـــده ی بارون

رو سقف ِ خیــ ـس ِ چشامون

دوباره چـَـشم ، دو بـــارش
 
شبیه نامــ ه ی خواهش...

دوباره سوزش ِ قلبـــم

تو عمق ِ کــ ـور نوازش

 دوباره قامت و مَــ ـقدم
 
دوباره شانه بــ ه شانه
 
دوباره مـن ... دوباره تـــــ ـــــــو
 
دوباره های دوبـــاره

 
+بخشی از ترانه ی " دوباره ها ... "
 
 
+ تاريخ پنجشنبه 22 خرداد1393ساعت 19:39 نويسنده زَ کــ یــ ه |

 

منطق سیری چند ؟؟

وقتی تمام  ِ من ، دل میشود

که تاب آورد تپش های نبض آغوشت را ...

 

 

+ هدیه ای ارزشمند از دوست ارجمندم جناب قلی زاده که عکس و شعرم رو  خیلی زیبا تلفیق کردند .

+ تاريخ جمعه 2 خرداد1393ساعت 14:25 نويسنده زَ کــ یــ ه |


میرسد

                        نمیرسد

             میرسد

                                  نمیرسد

       میرسد

                      نمیرسد

                                                 نمیرسد ... نمیرسد ... !!!


اینگونه پر پر گــشت گل شادمانم ،

در مسیر فال های وصال ِ تــــــــــ ـــــــــــو


+ تاريخ دوشنبه 22 اردیبهشت1393ساعت 21:6 نويسنده زَ کــ یــ ه |


هیـــ ـس

اینجا

احساس زنی مـ ـرده است ..

نـ ه اشـک ، نـ ه دلـرحمی !

بنگر ، آیینه ی عبـ ـرت کن

و رد شو

نمان که شبیخون ِ جنـ ـون آمیز ،

میهمان ناخوانده ی لحظـ ه هایـت شود

یادبــ ـودی کافیـست

میگذارم و گــــ ـم میشوم !

لابلای مزرعه ی پر متـرسک ِ روزهایم

و تـ ـو ....

هر از گاهـ ـی

فاتحـ ه ای

نثار قربانـ ـی ات کن

بدرود ...

+ تاريخ سه شنبه 26 فروردین1393ساعت 20:15 نويسنده زَ کــ یــ ه |